Vanlige spørsmål

Opplysningstjenesten

Etter forvaltningsloven har utlendingsmyndighetene veiledningsplikt. Har du generelle spørsmål om utlendingsrett, kan du kontakte Utlendingsdirektoratets (UDIs) opplysningstjeneste. Du kan benytte deg av denne tjenesten selv om du ønsker å forbli anonym.

Telefon på 23 35 16 00, alle hverdager mellom 09.00 og 15.30. Sommertid (fra 15. mai til 14. september) er 09.00 - 15.00.

E-post: ots@udi.no. Du skal som hovedregel få svar innen tre virkedager.

Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemndas nettside

På utlendingsdirektoratets (UDIs) nettside på finner du informasjon om sentrale tema innen utlendingsretten. Her får du generell informasjon om blant annet arbeidstillatelse, familiegjenforening, statsborgerskap og saksbehandlingstider. Nettsiden er: www.udi.no og www.udiregelverk.no.

På Utlendingsnemndas (UNEs) hjemmeside kan du blant annet se på UNEs praksis og finne informasjon om sentrale tema innen utlendingsretten. UNE behandler klager over avslag truffet av UDI. Nettsiden er: www.une.no.

Du kan selvsagt også kontakte Jussbuss. Vi tar imot nye saker mandager mellom  kl. 17.00 og 20.00, og tirsdager mellom kl. 10.00 og 15.00