Utlendingsrett

Utlendingsrettsgruppa

Utlendingsrettsgruppa jobber med spørsmål knyttet til utlendingsrett.

Hva er utlendingsrett?

Utlendingsretten regulerer i hovedsak spørsmål om utlendingers adgang til riket og deres opphold her. Det meste av utlendingsretten finner man i utlendingsloven og statsborgerskaploven med tilhørende forskrifter. Andre lover vil kunne ha betydning. Du kan lese mer om regelverket på udi.no og udiregelverk.no.

Hva jobber vi med innenfor utlendingsretten?

Innenfor utlendingsretten jobber vi hovedsaklig med familieinnvandring, visum, arbeidstillatelse, studentopphold, utvisning, statsborgerskap, permanent oppholdstillatelse og reisedokumenter for utlendinger. Vi kan gi deg generelle råd og veiledning. Vi kan også hjelpe deg med partsrepresentasjon overfor utlendingsmyndighetene (Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda). Partsrepresentasjon innebærer at Jussbuss opptrer på vegne av deg overfor utlendingsmyndighetene, og for eksempel skriver klage i din sak.