Sosialrett

På det sosialrettslige området hjelper vi blandt annet til med klager på avslag om sosialhjelp. Vi hjelper også til med informasjon om det juridiske og praktiske i forbindelse med sosialkontorene. Mange av dem som kommer til oss har fått avslag på søknad om livsopphold, nødhjelp eller boutgifter. Noen ganger bruker sosialkontorene loven feil, andre ganger har de lagt feil faktum til grunn.

Om vi skal kunne bistå med en klage på et avslag er det viktig at du tar med det skriftlige vedtaket og at du kommer før klagefristen har gått ut.