Miljørett

Jussbuss bidrar med gratis juridisk bistand i miljøspørsmål. Vi har ikke mulighet til å representere parter i søksmål, men kan yte rettshjelp i form av rettslige utredninger.

Vi ønsker kontakt med miljøorganisasjoner som har spørsmål om rettsregler i saker der miljøinteresser står på spill.

Vår miljørettsgruppe er fortsatt i oppstartfasen, og vi har ennå ikke fastsatt klare rammer for hvilke typer problemstillinger vi kan se på. Dette skyldes at vi ønsker å se på mange ulike saker. Vi ønsker å se an hvor behovet er størst til enhver tid.

Vi har likevel bestemt oss for hovedsakelig å fokusere på saker som omhandler naturmangfoldloven, miljøinformasjonsloven, forurensningsloven og plan- og bygningsloven. 

Er du usikker på om vi kan hjelpe din organisasjon, så gjerne ta kontakt! Vi foretar alltid en konkret vurdering når vi mottar en henvendelse.