Husleierett

Vi bistår med alle spørsmål knyttet til husleie, men utelukkende for leietakere. Det kan gjelde for eksempel mangler ved leieobjektet, depositum, oppsigelse og justering av leiesum. Dersom vi tror du kan vinne frem selv vil vi kun gi opplysninger om sakens rettslige posisjon, men vi kan også gå inn som partsrepresentant om nødvendig.

De alle fleste husleierettslige spørsmål reguleres i husleieloven, eller i leiekontrakten din.