print logo

Gjeldsrett

Hvor kan jeg få hjelp med gjeldsproblemene mine?
Sosialkontoret har plikt til å hjelpe deg, spør om å få snakke med en økonomisk konsulent. Dersom det finnes et servicekontor i nærheten av der du bor kan du ta kontakt med dette kontoret. Jussbuss har utarbeidet en gjeldsbrosjyre hvor du får veiledning slik at du i størst mulig grad kan løse dine gjeldsproblemer selv. 
 
Hva er livsopphold?
Kreditorene dine kan ikke få deg trukket mer i lønn enn at du sitter igjen med nok penger til nødvendig livsopphold og rimelig husleie. Med nødvendig livsopphold menes utgifter til slik som mat, klær, forsikringer, strøm og telefon. Staten har fastsatt veiledende satser for hvor mye som trengs til nødvendig livsopphold. Satsene finner du i Jussbuss’ gjeldsbrosjyre.
 
Jeg har ikke lenger oversikt over gjelden min, hva kan jeg gjøre?
Åpne alle brev og få en oversikt over kreditorene dine. Neste skritt i prosessen er å sende ut et brev til alle hvor du ber om å få fullstendig oversikt over kravet de har mot deg. Lag så en økonomisk oversikt hvor du fører opp kreditorene og det du skylder dem. Mer informasjon om hvordan du går frem finner du i Jussbuss’ gjeldsbrosjyre.
 
Kan jeg få ettergitt gjelden min?
Den klare hovedregel er at man skal betale det man skylder og derfor får man svært sjelden ettergitt gjelden sin.
Det finnes dog noe som heter gjeldsordning. Gjeldsordning har som har som formål å gi personer med alvorlige gjeldsproblemer en mulighet til å få kontroll over økonomien sin. En gjeldsordning innebærer vanligvis at du betaler det du evner til kreditorene dine over en femårsperiode, og at gjelden din, helt eller delvis, ettergis. Hva du skal betale i gjeldsordningsperioden blir beregnet etter hva du sitter igjen med etter at livsopphold og boutgifter er trukket fra inntektene dine. Realiteten er at du må leve på et eksistensminimum i fem år.
Det er ikke nok at man har gjeldsproblemer for å få en gjeldsordning, mange strenge vilkår må være oppfylt. For nærmere informasjon om disse vilkårene og gjeldsordning generelt, se Jussbuss’ gjeldsbrosjyre.
 
Jeg har ikke penger til å betale regningene mine akkurat nå, hva kan jeg gjøre?
Har du ikke mulighet til å betale regningene dine, må du prøve å få avtalt en avdragsordning som du kan klare med kreditorene. Kreditorene er ikke rettslig forpliktet til å inngå noen avdragsordning, og det er derfor viktig å oppnå forståelse for din situasjon hos dem. Det gjelder derfor å få kreditorene dine til å forstå at det ikke nytter å gå hardere på deg. Du må vise at det er mulighetene dine til å betale som er begrenset, ikke viljen din.
Det finnes ingen regler på hvilken måte du bør henvende deg til kreditorene, men jo før du tar kontakt jo bedre. Det er viktig at du er ærlig med kreditorene dine. Informer derfor om all gjeld du har, hvordan din økonomiske situasjon er akkurat nå og hvordan utsiktene fremover er. Dersom betalingsproblemene dine er forbigående går kreditorene ofte med på betalingsutsettelse. Les mer om dette i Jussbuss’ gjeldsbrosjyre. 

 
 

 

 

 
Publisert 28. aug. 2015 10:33 - Sist endret 9. jan. 2017 17:10