Gjeldsrett

Når det gjelder gjeldsspørsmål forsøker vi å hjelpe klienter som er i en vanskelig økonomisk situasjon med å komme frem til ordninger med sine kreditorer. Dette kan innebære bl. a. nedbetalingsordninger, søknader om gjeldsordning eller hjelp i forbindelse med tvangsinndrivelse. Vi bistår også med å bestride grunnløse krav.