print logo

Arbeidsrett

Hvilke rettigheter og plikter har du egentlig i et arbeidsforhold? Problemene på det arbeidsrettslige området varierer. Her er det like mange saker og problemer, som det er arbeidsplasser. Jussbuss hjelper bare arbeidstakere, og vi arbeider mest med oppsigelse, avskjed og inndriving av lønns- og feriepengekrav. Videre er det tvister om for eksempel arbeidstid, overtid, og andre tvister i forhold til arbeidsavtalen. Det er tidligere blitt utarbeidet en rekke brosjyrer på arbeidsrettområdet i samarbeid med JURK (Juridisk rådgivning for kvinner). Se på våre sider om Brosjyrer for videre informasjon.