print logo

Publikasjoner - Side 2

Publisert 31. okt. 2011 17:06

Uttalelse fra Juss-Buss i forbindelse med høring om forslag til endring av utlendingsloven og -forskriften – Avslag på søknad om familieinnvandring fra særkullsbarn ved fare for seksuelle overgrep og adgang til familieinnvandring for barn av antatte ofre for menneskehandel.

Hele høringsuttalelsen kan du lese her

Publisert 5. okt. 2011 11:17

Høringsuttalelse om muligheten for frigang fra første soningsdag i norske fengsler. 

Uttalelsen finner du her

Publisert 20. sep. 2011 10:31

Høringsutalelse om prøveløslatelse av utenlandske innsatte som utvises med varig innreiseforbud, og gjeninnsetting av utenlandske innsatte på reststraff ved ulovlig retur. 

Uttalelsen finner du her

Publisert 7. jun. 2011 08:42

 

 

Publisert 20. mar. 2011 13:45
Publisert 20. mar. 2011 13:42
Publisert 20. mar. 2011 13:36
Publisert 20. mar. 2011 13:32
Publisert 20. mar. 2011 13:29
Publisert 20. mar. 2011 13:26
Publisert 20. mar. 2011 13:18
Publisert 20. mar. 2011 13:14
Publisert 20. mar. 2011 13:11
Publisert 20. mar. 2011 13:05
Publisert 20. mar. 2011 12:49
Publisert 20. mar. 2011 12:46
Publisert 20. mar. 2011 12:44
Publisert 20. mar. 2011 11:52

Innspill til arbeidsgruppens utredning om etablering av ressursavdelinger for innsatte med psykiske lidelser og store atferdsavvik.

http://www.jussbuss.no/files/File/Innspill_til_arbeidsgruppens_utredning_om_etablering_av_ressursavdeling_for_innsatte_med_psykiske_lidelser_og_store_atferdsavvik.pdf

Publisert 20. mar. 2011 00:00
Publisert 19. mar. 2011 23:57
Publisert 19. mar. 2011 23:53
Publisert 19. mar. 2011 23:48
Publisert 19. mar. 2011 23:44
Publisert 19. mar. 2011 23:40
Publisert 19. mar. 2011 23:33