print logo

Publikasjoner - Side 2

Publisert 20. sep. 2011 10:31

Høringsutalelse om prøveløslatelse av utenlandske innsatte som utvises med varig innreiseforbud, og gjeninnsetting av utenlandske innsatte på reststraff ved ulovlig retur. 

Uttalelsen finner du her