print logo

Saksbehandling

Siden medarbeiderene i Jussbuss er studenter, gir vi normalt ikke rettshjelp på direkten. Ved første henvendelse til Jussbuss, vil vi som oftest bare ta inn nødvendig informasjon. Basert på klientens ønsker og informasjonen vi får inn, vil så en medarbeider utarbeide et løsningsforslag for den enkelte sak. Før løsningsforslaget kan gis til klienten går det gjennom et gruppemøte for kvalitetskontroll.

Gruppemøtene holdes normalt én gang i uken. Her vil tre generasjoner av medarbeidere på Jussbuss sette seg inn i den enkelte saken for å sikre best mulig kvalitet på rettshjelpen vi yter. Enkle henvisninger gjøres derimot ofte på direkten.

Vi har særlig kompetanse på arbeidsrett, trygderett, sosialrett, utlendingsrett, husleierett, gjeldsrett, fengselsrett og miljørett. Hvis vi mottar saker innenfor rettsområder vi ikke har kompetanse på, for eksempel familierett, arverett og saker om barnefordeling, hjelper vi alltid klientene ved å fortelle om andre steder som tilbyr gratis rettshjelp innenfor rettsområdet.

Alle medarbeidere i Jussbuss har taushetsplikt.