Fengsler

Om oppsøkende i fengsel

Ettersom innsatte ikke selv kan møte på saksmottak i våre lokaler, samt at mange er underlagt telefonrestriksjoner, har oppsøkende arbeid i norske fengsler lenge vært av høy prioritet på Jussbuss. Oppsøkende arbeid i fengsler går i hovedsak ut på at Jussbuss holder saksmottak.

Fengselsklienter kan ringe hver dag mellom 10.00 og 15.00

 

Jussbuss har saksmottak i følgende fengsler:

- Ullersmo

- Oslo

- Halden

- Bastøy

- Ringerike

- Kongsvinger

- Sem

- Hof

- Skien

- Ila

- Drammen