print logo

Oppsøkende arbeid

Jussbuss jobber oppsøkende for å nå ut til ulike klientgrupper, også de som det erfaringsvis er vanskelig å komme i kontakt med. Vi drar til voksenopplæringssentere, Slumstasjonen, Møtestedet, biblioteker, Caritas, Blindern, HiOA og andre steder. Vi har også saksmottak i fengsel hver uke. Trykk på "Fengsler" i kolonnen til venstre for å se hvilke fengsler vi besøker. Oppsøkende arbeid går ut på å spre rettsinformasjon slik at deltakerne er bedre rustet til å ivareta egne rettslige interesser. Vi tar også i mot nye saker.  

Jussbuss har oppsøkende uke 30.oktober-3.november (uke 44)
Jussbuss skal reise rundt i Norge og blant annet oppsøke ulike fengsler, voksenopplæringssentre og asylmottak. Vi skal holde foredrag og ta i mot nye saker. 
Vi skal blant annet reise til Ålesund i Møre og Romsdal og Sørlandet. Noen medarbeidere skal også drive med oppsøkende virksomhet i Oslo og Akershus.  

Voksenopplæring
På voksenopplæringen holdes det foredrag i blant annet arbeid-, trygd-, sosial- og utlendingsrett. Vi kan også ta imot nye saker. 

Høsten 2017 besøker vi: 
Ås voksenopplæring: 13. oktober fra kl. 08.30
Røyken voksenopplæring: 15. november fra kl. 09.30
Helsfyr voksenopplæring: 24. oktober fra kl. 09.00, 6. november fra kl. 10.00 og 22.november fra kl. 08.30.


Gategruppa
Høsten 2017 har Gategruppa planlagt flere besøk til både Frelsesarmeens Slumstasjon, Caritas og Møtestedet hvor vi tar i mot nye saker.

Frelsesarmeens Slumstasjon: 25. september kl. 11-13, 23. oktober kl. 11-13 og 20. november kl. 11-13.
Caritas: 11. oktober kl. 11-13, 18. oktober kl. 13-15 og 20. november kl. 11-13. Da kan du få informasjon om blant annet arbeidsrett og utlendingsrett.
Møtestedet: 25. september kl. 11-12.30 og 13. oktober kl. 11-12.30.

Studentgruppa

Studentgruppa oppsøker studenter på HiOA og UiO på Blindern ved å informere om Jussbuss på forelesninger og ved å snakke med studenter på stand. Vi tar også i mot nye saker.

Høsten 2017 har vi stand på UiO 17. oktober kl. 10-12 og på HiOA 24. oktober kl. 10-12.

 

Dersom du ønsker at Jussbuss skal komme på besøk kan du ta kontakt med oss på leder@jussbuss.no.

 

Publisert 17. mars 2017 14:22 - Sist endret 27. okt. 2017 18:57