print logo

Ledige stillinger

Vil du jobbe i Jussbuss?

Her får du spesialisert deg på ett eller flere rettsområder. Du får ansvar for egne klienter, med advokater og det offentlige som motpart.

Gjennom blant annet høringer og medieutspill prøver vi å endre rettstilstanden der vi mener den ikke er tilfredsstillende for våre klientgrupper. Etter 1.5 år hos oss får du godkjent 30 studiepoeng. Det første året er fulltidsarbeid, mens det siste semesteret er du her en dag i uka.

Søknadsfrist for oppstart høst og vår er henholdsvis 1. mai og 1. november.

Du må ha bestått 2. avdeling eller offentlig rett grunnfag før du begynner å jobbe hos oss. Det legges særlig vekt på personlige egenskaper og engasjement. Karakterer har ikke avgjørende vekt.

På grunn av høye søkertall har vi ikke lenger kapasitet til å innkalle alle til intervju. Vi oppfordrer derfor til å skrive en god og gjennomarbeidet søknad.

Søknad, CV, attester og karakterutskrift sendes til leder@jussbuss.no, eller Jussbuss v/daglig leder, Skippergata 23, 0154 Oslo. Merk konvolutten "Søknad". Ring gjerne på tlf. 22 84 29 00 hvis du har spørsmål.