print logo

Generelle spørsmål

Er Jussbuss helst gratis?
Ja, hjelpen du får fra Jussbuss er helt gratis. Andre utgifter i saken, som gebyrer og liknende, må du betale selv.

Hvem kan benytte seg av Jussbuss?
Alle. Vi har i utgangspunktet ingen begrensninger, hverken til kjønn eller statsborgerskap. Så lenge saken faller inn under våre arbeidsområder (Husleie, gjeld, arbeidsrett, sosialsaker, trygderett, innvandring og fengselsrett) vil vi forsøke å hjelpe alle. Ved stor pågang av saker må vi prioritere å hjelpe de klientene som ikke har mulighet for å betale for advokathjelp selv.

Hvorfor tar dere ikke saker angående(.....)?
Vi har valgt ut en del rettsområder som vi har spesialisert oss i. Dette har vi gjort fordi vi mener at dette er områder hvor det er et stort behov for rettshjelp, og hvor det ikke gis tilstrekkelig hjelp andre steder i samfunnet. Når det gjelder straffesaker har vi som studenter ikke lov til å opptre i en rettsal. Til dette trenger du en advokat

Dersom du har en sak som faller utenfor våre arbeidsområder, vil vi likevel anbefale deg å ta kontakt. Jussbuss har god oversikt over andre rettshjelpstiltak og organisasjoner som kan være til hjelp.

Kan dere tipse meg om en god advokat?
Nei, vi fører ingen oversikt over gode/anbefalte advokater. Sjekk heller på www.advokatenhjelperdeg.no

Hvorfor svarer dere kun på nye henvendelser mandager og tirsdager?
Vi har dessverre ikke kapasitet til å ta inn saker til andre tidspunkter. Når vi ikke tar inn saker, arbeider vi med sakene på kontoret. Sakene blir blant annet kvalitetssikret gjennom en omfattende gruppekontroll. Dette er ofte tidskrevende. Derfor har vi ikke tid til å ta inn nye saker hver dag.

Hvorfor tar dere ikke imot nye saker på e-post?
Vi hadde en periode saksmottak via e-post, men dette måtte vi dessverre gå bort fra. Pågangen var stor, men bare et fåtall saker var relevante for Jussbuss. Et annet problem var hensynet til klientenes anonymitiet og sensitiv informasjon. Derfor tar vi nå kun imot saker via telefon, brev og personlig oppmøte.

Er det lange køer på saksmottakene?
Det varierer. Som regel er ikke ventetiden lenger enn en halvtimes tid, men av og til kan det være større pågang enn normalt. I slike tilfeller, kan det fort bli en stund å vente, men det skjer stort sett aldri at noen må dra hjem med uforrettet sak. Dersom du tar kontakt via telefon, kan du legge igjen navn og telefonnummer og bli oppringt så fort en saksbehandler blir ledig.

Jeg er interessert i å jobbe for Jussbuss. Hvor får jeg informasjon om dette?
Vi tar inn nye medarbeidere hvert semester. Ta kontakt med daglig leder på 22 84 29 30 for informasjon om krav, frister, etc.

 

 

 

Publisert 15. mars 2011 10:47 - Sist endret 9. jan. 2017 17:19