25.2.2011

Høringsuttalelse om endring av prioriteringsforskriften – Helsehjelp til personer som oppholder seg ulovlig i landet.

http://www.regjeringen.no/pages/14622672/JussBuss.pdf

Published Oct. 21, 2013 3:27 PM