• 27.11.2009

Juss-Buss har gitt innspill til det regjeringsoppnevnte offentlige utvalgets utredning av tiltak for de mest hjelpetrengende rusmiddelavhengige.

http://www.jussbuss.no/files/File/Juss-Buss%20uttalelse%20til%20Stoltenberg-utvalget.pdf