• 1.4.2009

Høringsuttalelse vedrørende rapporten "Etterkontroll av reglene om strafferettslig utilregnelighet, strafferettslige særreaksjoner og forvaring"

http://www.jussbuss.no/files/File/Hoeringer/Horing%20feg%2009.pdf