Skifteoppgjør

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved seperasjon og skilsmisse.


Her finner du brosyre om reglene for skifteoppgjør mellom ektefeller.

Barne- og Likestillingsdepartementet (BLD) har også flere brosjyrer med nyttig informasjon om reglene for skilsmisse og skifteoppgjør.
Her kan finner du brosjyren "Det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller".


 Tilbake til oversikten

Published Oct. 21, 2013 3:27 PM