print logo

Rettsforholdet mellom samboere

Juss-Buss, Juss-studentenes rettsinformasjon, er et studentdrevet rettshjelpstiltak, tilknyttet juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Siden stiftelsen i 1971 har Juss-Buss drevet rettshjelp og rettspolitisk virksomhet, med særlig fokus på svakere grupper i samfunnet. Juss-Buss mottar hvert år omtrent 5.000 henvendelser.

Denne brosjyren er ment som et hjelpemiddel for deg som lever i et samboerforhold, eller har gjort det, og nå står overfor et økonomisk oppgjør. Brosjyren gir en veiledning i relevante rettslige bestemmelser, samt praktiske eksempler for å belyse dette.

”Samboere” som begrep i familieretten betegnes ofte som personer som lever i et stabilt ekteskapsliknende forhold. Det er i dag ikke mulighet til å inngå noen form for ”registrert samboerskap”.

Det finnes ingen lov som regulerer samboerskap på samme måte som ekteskapsloven regulerer forholdet mellom ektefeller. Problemstillingene som oppstår løses med bruk av rettspraksis (avgjørelser i domstolene) og spredt lovgivning.

Rettspraksis er på de fleste områder i samboerretten varierende. Det er derfor knyttet en del usikkerhet til om man får medhold i sitt krav ved en eventuell rettssak, selv om dette kravet er i tråd med juridisk teori.

Dersom du trenger mer konkret bistand til det økonomiske oppgjøret med din tidligere samboer, kan du ta kontakt med oss i saksmottakstidene. Vi har mottak mandager fra kl. 10:00 til kl. 15:00, og torsdager fra kl. 17:00 til kl. 20:00. Du kan møte opp i våre lokaler i Arbins gate 7, eller ringe på telefon 22 84 29 00.

 

Lykke til!

 

By Familiegruppen på Juss-Buss
Published Oct. 21, 2013 3:27 PM