Gjeld

Gjeldsbrosjyren inneholder en oversikt over hvordan du kan gå frem for å få oversikt over gjelden din, regler for inkasso, tvangsfullbyrdelse, gjeldsordning, og andre relevante gjeldsrettslige problemer.

Gjeldsbrosjyren er ment som et hjelpemiddel for deg som har økonomiske problemer.  

 

Her kan du laste ned brosjyre om gjeld.

Tilbake til oversikten

 

Published Oct. 21, 2013 3:27 PM