Strutsepolitikk fra departementet

Statssekretær Cathrin Bretzeg i Kommunal- og regionaldepartementet avviser i Dagsavisen 3. juli at det finnes «ureturnerbare» mennesker i Norge. Hun sier at «det er fullt mulig å returnere dem om de samarbeider selv» og at ingen er igjen ufrivillig. Juss-Buss stiller seg uforstående til dette. Vi mener Bretzeg stikker hodet i sanden.

Juss-Buss møter mange av dem som står nederst på rangstigen i Norge. Vi oppsøkes av flere som mangler oppholdstillatelse i Norge og som er forsøkt sendt tilbake til hjemlandet med politieskorte men som er avvist av hjemlandets myndigheter. Noen får ikke engang pass fra hjemlandet som gjør det mulig for dem å reise hjem. Mens KRD avviser at det finnes mennesker i en slik situasjon har UDI i fjor foreslått at de ureturnerbare må få oppholdstillatelse i Norge.

Senter mot etnisk diskriminering er et statlig rettshjelpstiltak satt ned av KRD og de møter også en rekke mennesker som oppsøker hjelp i denne situasjonen. Sosialdepartementet selv omtaler de ureturnerbare i høringsnotatet der de avskjærer disse menneskene fra sosialhjelp. Det er tydelig at Bretzeg ikke er oppdatert på utlendingsfeltet.

Juss-Buss mener at de ureturnerbare må få arbeidstillatelse slik at de kan livnære seg på lovlig vis. Dette er helt nødvendig for å gi disse menneskene et verdig liv og følger også opp Europarådets anbefalinger til norske myndigheter om å gi de ureturnerbare en rettslig status.

Bretzeg sier videre at når disse menneskene «velger å bli setter man seg over norsk lov». Bretzeg setter seg imidlertid over lovfesta menneskerettigheter ved å ta fra disse menneskene alle juridiske rettigheter.

By Kine Sperre Horsbøl, Tine Larsen
Published Oct. 21, 2013 3:27 PM