Samvirkende årsaker

I Aftenposten onsdag kommenterte Advokatforeningens Berit Reiss-Andersen deler av den kritikken som ble rettet mot foreningen og dens medlemmer i kjølvannet av Fathia-saken. Reiss-Andersen har selvfølgelig rett i at systemet må endres i Dublin-sakene – hvor advokaten får betalt for å gi to timers rettshjelp, før utlendingen sendes ut innen 48 timer.

Det er ikke bare systemet må endres – det er dessverre slik at noen advokater ikke gjør jobben sin. Dette gjelder sakstyper der advokaten ikke jobber under samme tidspress som ved en Dublin-prosedyre. Det må innvilges mer rettshjelp i utlendingssaker. Det blir likevel for enkelt å skylde på Dublin-regelverket. Advokater leverer slett juridisk arbeid, uten at dette blir fanget opp av etablerte tilsynsordninger. Det er de svakeste i samfunnet som lider under denne mangelen på kvalitetskontroll.

Vi håper derfor at Advokatforeningen kan anerkjenne at det ikke bare er systemet som er beheftet med feil. Fathia-saken viser at det er på tide med økt kontroll av rettshjelpsadvokater.

FREDRIK L. ELLINGSEN

By Fredrik L. Ellingsen
Published Oct. 21, 2013 3:27 PM