Kjære sosialminister

Skal KrFs nestekjærlighet også omfatte ureturnerbare asylsøkere? I så fall ber vi vår nye sosialminister trekke forslaget om å ta fra de ureturnerbare utlendinger retten til sosialstøtte.

Ditt departement har foreslått å kutte ut sosialstøtten til de som trenger det aller mest! De har fått avslag på oppholdstillatelse i Norge. De får ikke lov til å jobbe. Og de kan faktisk ikke sendes tilbake der de kom fra. De er mørke i huden, og sitter nederst ved bordet i det norske velferdssamfunnet. De er uten rettigheter, og nå er det foreslått at sosialkontoret heller ikke skal få yte et minimum av hjelp for å at de skal overleve.
 
Det er ikke er sosialkontorets jobb å kaste ut utlendinger som ikke har fått opphold i Norge. Sosialkontoret skal hindre akutt sosial nød, og ikke bidra til å gjøre jobben som er tillagt utlendingsmyndighetene. Det er prinsipielt betenkelig at sosialkontoret etter høringsforslaget får plikt til å opplyse utlendingsmyndighetene om manglende oppholdstillatelse. Du må ikke la Erna Solberg få bruke sosialtjenesten som del av en stadig mer restriktiv innvandringspolitikk!
 
Juss-Buss mener for øvrig at de foreslåtte forskriftsendringene er i strid med gjeldende sosialtjenestelov. Sosialtjenestelovens formålsparagraf gir uttrykk for grunnleggende prinsipper for den norske velferdsstaten. Formålene er å fremme økonomisk og sosial trygghet, bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til økt velferd og likestilling og forebygge sosiale problemer. Ikke bare av hensyn til dem det gjelder, men også av hensyn til samfunnet som helhet. Men dette forslaget er i strid med lovens formål: det fryser ut en spesielt svak gruppe og bidrar til å skape sosiale problemer og kriminalitet.
 
Myndighetene argumenterer med konsistens mellom de ulike forvaltningsorganenes vedtak. Juss-Buss synes imidlertid at det inkonsistente og ubegripelige er at myndighetene har startet ”opprydningsaksjon” i Oslos gater for å fjerne tiggere og narkomane, og samtidig kommer med forslag som produserer mer kriminalitet og flere tiggere, uteliggere og narkomane.
 
Dere møter et stort problem med firkantede skrivebordsregler som ikke er tilpasset virkeligheten. For uønskede utlendinger som ikke kan returneres, forsvinner ikke på grunn av en forskriftsendring som gjør det enda vanskeligere å være i Norge! Strategien med å ”sulte ut” folk som er uønsket i Norge vil neppe slå til. Det er inhumant, og noen kommer i så fall til å sulte i Norge fordi de ikke kommer seg noe annet sted. De er strandet i Norge, og det er noe man må forholde seg til og finne en løsning på.
 
Når kommunal- og regionaldepartementet påstår at det ikke finnes folk i Norge som er igjen her ufrivillig, så tar de feil. Det finnes mennesker i Norge som er forsøkt sendt tilbake med norsk politiekskorte, men som er avvist av hjemlandets myndigheter. Eller de får ikke reisedokumenter som gjør det mulig å få sendt dem hjem. Mens kommunal- og regionaldepartementet avviser at disse menneskene er strandet i Norge, foreslo Utlendingsdirektoratet i fjor at disse ureturnerbare etter hvert må få oppholdstillatelse i Norge. Sosialdepartementet skriver til og med i sitt høringsnotat at de erkjenner at noen av menneskene uten lovlig opphold i Norge er her ufrivillig, men mener at de allikevel ikke skal ha rett på sosialstøtte. Forstå det den som kan!
 
Å gi de ureturnerbare sosialstøtte løser ingen problemer på sikt. Å motta sosialstøtte er bare ment å være midlertidig løsning for folk i akutt knipe. Det skal hindre at folk må sove på gata eller sulte i Norge. Men den eneste holdbare løsning på de ureturnerbares problem, er å gi dem arbeids- og oppholdstillatelse. Det er den eneste måten å hindre at disse menneskene lever i kontinuerlig knipe og blir avhengig av sosialstøtte over lengre tid. Spørsmålet om arbeids- og oppholdstillatelse er under Erna Solberg sitt departement, men er så viktig at vi ber om at KrF tar standpunkt i saken. Din regjeringskollega Lars Sponheim sa til Dagens Næringsliv i fjor sommer at han mente de utreturnerbare etter en tid måtte få oppholdstillatelse i Norge. Vi oppfordrer KrF til å vurdere det samme. Sverige og Danmark har regler som legaliserer de ureturnerbares opphold etter noen år, og Stortinget bør også vurdere om Norge skal løse problemet.  
 
Vi anbefaler deg å lese fjorårets rapport om Norge fra Europarådet. Den kritiserer det menneskerettslige ved at de uretunerbare utlendingene i Norge ikke får noen regulær rettslig status. Den anmoder norske myndigheter å legalisere situasjonen disse menneskene. Vi mener disse menneskene i det minste må få en midlertidig arbeidstillatelse og rett på sosialhjelp, slik at de kan klare seg uten å begå kriminalitet. I stedet har regjeringen valgt å gå motsatt vei: Mens de tidligere ofte fikk midlertidig arbeidstillatelse, er denne praksisen nå skjerpet. Og nå foreslår ditt departement å ta fra dem deres siste mulighet til å skaffe noen kroner til nødvendig livsopphold på lovlig vis!
 
Dette handler om hvorvidt mennesker som uansett må være i Norge, skal få leve et verdig liv. Skal de leve som selvstendige mennesker, med grunnleggende og lovfestede menneskerettigheter? De aller fleste har et innstendig ønske om å leve som lovlydige borgere. Det er ubegripelig at det er myndighetene som tar fra dem muligheten til nettopp det. Dette handler om menneskeverdet til de det angår! Vi ber vår nye sosialminister og leder av Kristelig Folkeparti om å sette menneskeverdet først og gi disse menneskene rettigheter.
By Kine Sperre Horsbøl, Tine Larsen
Published Oct. 21, 2013 3:27 PM