Do you need a ride home?

Innlegg i Aftenposten Aften om reklameplakater for frivillig retur med International Organization for Migration.  

Do you need a ride home?

Slagord.Fokus er satt på retur av asylsøkere som har fått avslag. For å påvirke dem til å returnere frivillig reklamerer International Organization for Migration (IOM) med lokkende slagord. Det er ikke støtteordningen for frivillig retur i seg selv som gjør at reklamen føles usmaklig og frastøtende. Det er fint at mennesker får veiledning og hjelp når de skal tilbake til sitt hjemland. Hvorfor så denne dårlige følelse? Den kommer av alvoret i situasjonen for disse menneskene. Reklamekampanjen retter seg mot dem som har flyktet, men som ikke vurderes å ha tilstrekkelig beskyttelsesbehov. Den skal appellere til dem som blir på tross av at myndighetene nekter dem arbeid, utdannelse og offentlig støtte. De velger en rettsløs tilværelse fordi de ikke tør dra hjem. Reklamen maler et solskinnsbilde: Meld deg til IOM og «Go home with a future». Denne bagatelliseringen av menneskers skjebne er motbydelig.

Ella Havnevik Giske Juss-Buss

Aftenposten Aften, den 25.11.2010     

Published Oct. 21, 2013 3:27 PM