print logo

De uønskede

Innlegg i Advokatbladet om papirløse. 

Les Juss-Buss innlegg om at det må settes en grense for hvor lenge papirløse kan leve som ulovlige her. 

Published Oct. 21, 2013 3:27 PM