print logo

Pressemelding fra Juss-Buss om stortingsmeldingen om offentlig rettshjelp.

Regjeringen la i dag frem en stortingsmelding om offentlig rettshjelp.

Regjeringen har til nå ikke gjort nevneverdig på det offentlige
rettshjelpsfeltet. Vi håper at denne meldingen kan være starten på en
høyst nødvendig reform av rettshjelpsordningen i Norge, sier Martin
Eiebakke, daglig leder i Juss-Buss.

I meldingen foreslås det å bygge ut offentlige kontorer som skal gi en
time gratis rettshjelp til alle i samfunnet. Forslaget om en slik
universell offentlig førstelinjetjeneste er et første skritt på veien
mot å sette mennesker bedre i stand til å ivareta sine rettigheter.  At
regjeringen mener at det offentliges veiledningsplikt fortsatt skal gå
foran førstelinjetjenesten er imidlertid uforståelig. Flere tiårs
erfaringer fra Juss-Buss, og nyere erfaringer fra bl.a NAV, viser at
veiledningsplikten ikke fungerer i praksis. Dette gjelder særlig for
grupper med språkproblemer eller manglende kjennskap til
forvaltningssystemet, sier Eiebakke. 

I det hele tatt hopper regjeringen i meldingen bukk over at Norge har
blitt et flerkulturelt samfunn. Regjeringen har valgt å nedprioritere
saker som berører utlendinger spesielt, til tross for at blant annet
utvisning- og familiegjenforeningsaker som berører barn er av stor
velferdsmessig betydning for de det gjelder, sier Eiebakke. 

Juss-Buss er glade for at flere nå skal få tilgang på god og rimelig
rettshjelp gjennom heving av inntektsgrenser og ”makspris”.
Advokatstanden er i dag i en tilnærmet monopolsituasjon, og mange
menneskers oppsøker ikke advokat til tross for at de har et stort
rettshjelpsbehov. De er heller ikke i en god posisjon til å vurdere de
tjenestene de mottar. De rødgrønne ønsker med rette i større grad å
regulere pris og kvalitet på advokattjenester som gis under
rettshjelpsordningen. Dette støtter vi, avslutter Eiebakke.

Published Oct. 21, 2013 3:27 PM