Pressemelding om nødhjelp uten lovlig opphold

Juss-Buss sendte 26.02.2013 ut en pressemelding angående en sak om sosialstønad til utvist utlending i VG 25.02.13.

Pressemeldingen kan du lese her.

Published Oct. 21, 2013 3:27 PM