Les også: Onsdag ble det klart at den rødgrønne regjeringen kommer til å gjøre det vanskeligere for asylsøkere å få opphold i Norge. På en pressekonferanse presenterte Stoltenberg 13 punkter for å stoppe tilstrømmingen av asylsøkere.Rettshjelpsorganisasjonen JUSS-BUSS bistår innvandrere i Norge med familiegjenforening.Organisasjonen tror den nye asylpolitikken vil føre til at barn som nektes gjenforening med familie i Norge, kan bli stående uten omsorgsperson i krigsherjede områder.

Har det vanskelig

- Disse barna lever under harde forhold, og det er hardt å vokse opp uten noen som tar seg av en. Kravet om at familiemedlemmet må ha 4 års utdannelse eller arbeidserfaring her i Norge, vil slå dårlig ut for de barna som er igjen alene i hjemlandet, sier Cathrine Stoa Tangstad, medarbeider i innvandringsgruppen til JUSS-BUSS til Aftenposten.noHun påpeker at Norge med dette bryter med FNs barnekonvensjon, til tross for at vi har ratifisert den.

Psykisk påkjenning

JUSS-BUSS reagerer også på at enslige asylsøkere mellom 16 og 18 ikke skal ha rett på varig opphold i Norge.- Når du er under 18 år, er du fremdeles et barn, og disse barna vil hele tiden måtte leve i frykt for at de skal sendt tilbake. Det er en fryktelig psykisk påkjenning, sier Stoa Tangstad. Rettshjelporganisasjonen, som drives av frivillige jus-studenter, synes det er hårreisende at den nye norske asylpolitikk innebærer at UDI skal instrueres til å se bort fra FNs anbefalinger.- Dette er et brudd med Soria Moria-erklæringen, og vi er overrasket over at denne innstrammingen kommer fra en regjering på venstresiden i norsk politikk, sier hun.