Reagerer på permitteringsdom

Dagens permitteringsregelverk er mangelfullt, mener arbeidsrettseksperter. FOTO: ANNEMOR LARSEN/SCANPIX

Flere reagerer på dommen som slår fast at sjefen ikke trenger å drøfte permitteringer med de ansatte på forhånd, og etterlyser et lovforslag for å styrke permitteringsvernet. Nå vil regjeringen se på loven.
 

Bilder: 

Nestleder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Karin Andersen. FOTO: ROLF ØHMAN
Nestleder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Karin Andersen. FOTO: ROLF ØHMAN

Les også:

Sjefen trenger ikke å drøfte permitteringer med de ansatte på forhånd, selv om permitteringene kan vare i et helt år. Det ville bare skape uro, slår lagmannsretten fast i en fersk dom.

Mange arbeidsrettsadvokater og fagforeninger reagerer sterkt på dagens mangelfulle permitteringsvern for ansatte uten tariffavtaler. Nå lover regjeringen å se på regelverket.

- Umyndiggjøring

I kjennelsen vises det til at drøftinger med den enkelte ansatte vil kunne spille ansatte og grupper av ansatte opp mot hverandre og dermed gjøre situasjonen vanskeligere. Nestleder i Stortingets arbeids- og sosialkomité, Karin Andersen (SV), mener det er en håpløs argumentasjon.

- Selv om de ansatte ikke er organisert er det ingen grunn til at arbeidsgiver skal umyndiggjøre folk. Alle er tjent med et arbeidsliv der ansatte er med på råd i alle saker som angår dem, skriver hun i en e-post til Aftenposten.no.

Hun mener saker viser hvor viktig det er med sterk fagorganisering og at det er grunn for ansatte til å organisere seg.

- Men det er grunn til å se på lovverket, fordi alle er tjent med at permitteringer blir håndtert godt på alle arbeidsplasser. Fagbevegelsen har kjempet frem et sett rettigheter, men det er klart vi må sørge for at sikkerhetsnettet i bunn, i lovverket, er godt nok, sier hun.

Hun understreker at hovedavtalen er grunnleggende for spillereglene i arbeidslivet.

Regjeringen har varslet en melding til Stortinget om arbeidsmiljø neste vår. Nå vil Andersen ta spørsmålet om permitteringsreglene med i diskusjonene om meldingen.

Vil ta tak i det

Statssekretær i Arbeidsdepartementet Jan-Erik Støstad sier regjeringen vil se på regelverket for saksbehandlingen i forkant av permitteringer, men kan ikke si når og hvordan.

- Vi ønsker ikke å kommentere denne konkrete dommen. Men generelt vil vi si at arbeidsgivere bør ha en god dialog med arbeidstager om så viktige spørsmål som permitteringer. Det gir grunnlag for bedre beslutninger og bedre forståelse, noe også arbeidsgiver vil være tjent med, sier han.

- Denne saken viser fordelene for de ansatte av å være fagorganiserte. Men de uorganiserte skal også ha tilstrekkelige rettigheter i arbeidslivet. Vi vil derfor se på det forslaget Skarning kommer med om saksbehandling i forkant av permitteringer.

Støstad vil imidlertid ikke si noe om regjeringen vil ta en full gjennomgang av regelverket for permitteringer.

- Stort problem

Juss-Buss er et gratis rettshjelptilbud som drives av studenter. De juridiske rådgiverne som jobber med arbeidsrett opplever det som et stort problem at dagens permitteringsvern er mangelfullt.

De opplever stadig å bli kontaktet av personer som har blitt permittert.

- Et hovedproblem er at hverken arbeidsgiver eller arbeidstager vet hvilke vilkår som må være tilstede for permitteringer. Vi mener at det trengs en lovfesting av permitteringsreglene, sier rettsrådgiver Henriette Tøssebro jobber med arbeidsrett i Juss-Buss.

- Ofte er det et problem at mange permitteringer egentlig er skjulte oppsigelser. Slik unngår arbeidsgiver pliktene og det økonomiske ansvaret ved en oppsigelse, selv om de vet at de ikke vil trenge denne arbeidskraften fremover. De snor seg unna, sier Tøssebro.

Oppsigelser er dekket av frie rettshjelpsordninger for arbeidstageren, men ikke permitteringer.

- Ofte får ikke de permitterte bistand fra advokat hvis de ikke har råd til å betale for det selv. Og det oppleves for de fleste som frustrerende å ikke vite når de får jobben tilbake. Dagpengesatsen er lav, og det er ikke bare å ta et annet arbeid ettersom det forutsetter at man klarerer det med arbeidsgiver for jobben der man er permittert, sier Tøssebro.

Dersom man blir permittert når man skulle hatt en oppsigelse så har man krav på erstatning.

- Men ofte vil det være vanskelig å bevise at det egentlig er en skjult oppsigelse. Retten er varsom med å overprøve arbeidsgivers beskrivelser av sin økonomiske situasjon, sier hun.

By Kristin Jonassen Nordby
Published Oct. 21, 2013 3:27 PM