print logo

- Norge bryter FNs barnekonvensjon

Norge bryter FNs barnekonvensjon ved å la barn sone i fengsel med voksne fanger, fastslår Juss-Buss.

Fengslene er forbryterskoler, mener Juss-Buss, et rettshjelpstiltak som drives av juriststudenter. Spesielt kommer mange av de aller yngste fangene tilbake igjen og igjen. I dag settes barn helt ned til 15 år i fengsel sammen med voksne, hardbarka kriminelle. Det er brudd på FNs barnekonvensjon, mener Juss-Buss.

– De voksne innsatte har en klar negativ innvirkning. Barna får tips av de eldre fangene og de skaffer seg mange nye kriminelle kontakter. I tillegg er de unge fangene ofte veldig ensomme. De har få eller ingen jevnaldrende å snakke med, og de tåler påkjenningen med å sitte i fengsel dårligere enn de eldre, sier Sigrun Våge i fengselsgruppa i Juss-Buss.

FNs barnekonvensjon sier at alle barn som settes i fengsel, skal holdes atskilt fra voksne, med mindre det motsatte er til det beste for barnet.

– Barns omgang med eldre innsatte i norske fengsler er absolutt ikke til det beste for barnet. Vi mener derfor at det norske fengselssystemet er i strid med FNs barnekonvensjon, sier Våge.

Ingen bedring

Lange soningskøer og fulle fengsler er grunnen til at fengslene i dag setter barn på avdeling med eldre fanger som har dårlig innflytelse på dem, mener Juss-Buss.

– Det finnes sikkert ressurssterke, voksne innsatte som kan ha en positiv innvirkning på de unge, problemet er at dette svært sjelden er situasjonen for mindreårige i fengsel i dag, sier Våge.

Juss-Buss får støtte av advokat Lill Slinning Vassbottn i advokatfirmaet Elden, som har forsvart flere barnekriminelle.

– Ingen av barna jeg har forsvart som er blitt idømt fengselsstraff, har hatt en positiv utviklende soning. I stedet blir barna kriminalisert. De blir kjent med og rekruttert til miljøer som de absolutt ikke bør bli kjent med, sier Vassbotn.

Så langt det er mulig mener hun personer under 18 år ikke bør fengsles.

– Når det ikke finnes noen annen mulighet, bør barne- og ungdomsfangene ha en egen avdeling i fengselet, sier Vassbotn.

Egne institusjoner

Juss-Buss mener det er nødvendig å skjerme barna fra de langt mer erfarne, voksne kriminelle, samtidig som en må unngå at de soner helt alene. Om det ikke er mulig å gjøre dette i egne avdelinger i fengselet, er egne institusjoner for barnefangene en mulig løsning, mener Juss-Buss.

– Det viktige er å skille barna fra de eldre fangene, og gi dem den hjelpen de trenger. De aller fleste fengslene har for få barnefanger til at de kan gi et fullgodt tilbud. Et alternativ kan derfor være å samle flere av dem i egne institusjoner i regionene, sier Våge.

Kriminalomsorgen legger vekt på at innsatte, og spesielt de aller yngste, skal få sone så nær hjemstedet som mulig. Dette mener Juss-Buss er mindre viktig.

– Barn i fengsel må ofte reise langt uansett. Dessuten er et skikkelig behandlingstilbud som virker, mye viktigere enn hvorvidt familien må kjøre fem kilometer eller ti mil for å komme på besøk, sier Våge.

By Iselin Stalheim Møller
Published Oct. 21, 2013 3:27 PM