En billig sovepute

«Se fem jenter med minoritetsbakgrunn forsvarer 21-årsgrense mot tvangsekteskap! Da må det være et godt forslag.» Dette ser ut til å være det underforståtte budskapet i Dagsavisens artikkel 2. desember der jentene forteller hvorfor de støtter 21-årsforslaget. De framstår som sannhetsvitner i kraft av å kjenne innvandrermiljøet men er det egentlig hold i utspillene deres?

Juss-Buss mener at en 21-årsgrense for familiegjenforening ikke vil være et effektivt virkemiddel mot tvangsekteskap. Jentegjengen sier til Dagsavisen at det er en liten pris å betale om noen må vente ett år eller tre med å gifte seg. Men dette argumentet kan slå hardt den motsatte veien: Ventetiden vil være en liten pris å betale for familien. I de kulturene hvor tvangsekteskap er utbredt er det vanlig at de unge bor hjemme til de gifter seg. Da er det naivt å tro at presset blir mindre bare ekteskapet utsettes noen år. I verste fall kan de unge bli sendt tilbake til hjemlandet for å tvangsgiftes – og nektes å komme tilbake til Norge. 21-årsgrense hindrer heller ikke at barna giftes bort når de er 18 år og holdes i hvert sitt land til de fyller 21.

Ved å innføre en 21-årsgrense vil regjeringen gi inntrykk av å ta et krafttak mot tvangsekteskap. Vi frykter imidlertid at en 21-årsregel vil bli en billig sovepute – effektive tiltak har langt flere sifre på prislappen. Juss-Buss foreslår blant annet opplæring i regi av trossamfunnene og på skolen samtalegrupper for unge jenter og gutter rådgivning på internett kompetanseheving i hjelpeapparatet spesialiserte barnevernsinstitusjoner tilrettelagte boliger for ofre og tilbud om dialog med familien. Og vi må unngå å smelte for den typen følelsesretorikk som minoritetsjentene presenterer i Dagsavisen.

By Helle Falkenberg
Published Oct. 21, 2013 3:27 PM