Publications

Our newest publications will appear below. The publications are sorted by type in the menu to the right.

Published Oct. 21, 2013 3:27 PM
Published Oct. 21, 2013 3:27 PM
Published Oct. 21, 2013 3:27 PM

 

 

Published Oct. 21, 2013 3:27 PM
Published Oct. 21, 2013 3:27 PM
Published Oct. 21, 2013 3:27 PM
Published Oct. 21, 2013 3:27 PM

Innlegg i Aftenposten Aften om reklameplakater for frivillig retur med International Organization for Migration.  

Published Oct. 21, 2013 3:27 PM

Skal KrFs nestekjærlighet også omfatte ureturnerbare asylsøkere? I så fall ber vi vår nye sosialminister trekke forslaget om å ta fra de ureturnerbare utlendinger retten til sosialstøtte.

Published Oct. 21, 2013 3:27 PM
Published Oct. 21, 2013 3:27 PM

Innlegg i Klassekampen om utvidelse av økonomisk støtte til frivillig retur. 

Published Oct. 21, 2013 3:27 PM
Published Oct. 21, 2013 3:27 PM
Published Oct. 21, 2013 3:27 PM
Published Oct. 21, 2013 3:27 PM
Published Oct. 21, 2013 3:27 PM

Innlegg i Ny Tid. 

Published Oct. 21, 2013 3:27 PM
Published Oct. 21, 2013 3:27 PM
Published Oct. 21, 2013 3:27 PM

”Det er som med kjønnssykdommer, det er bare å ordne opp med en gang.”

Published Oct. 21, 2013 3:27 PM
Published Oct. 21, 2013 3:27 PM
Published Oct. 21, 2013 3:27 PM
Published Oct. 21, 2013 3:27 PM
Published Oct. 21, 2013 3:27 PM
Published Oct. 21, 2013 3:27 PM
Published Oct. 21, 2013 3:27 PM