print logo

Juss-Buss på åpen høring i Justiskomiteen

Juss-Buss var på åpen høring 5/11 i Justiskomiteen om statsbudsjettet, og snakket om hvorfor det bør satses på studentdrevne rettshjelpstiltak.

Innspillet vårt kan ses her, ca. 125 minutter ute i sendingen.

Publisert 14. nov. 2013 10:12