print logo

Høringer 2014

Sist endret 19. jan. 2015 10:22 av Magnus Skarvøy
Areidsrettsgruppa på Juss-Buss har skrevet høringsuttalelse til regjeringens foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven. Du kan lese høringen her
Sist endret 16. jan. 2014 10:50 av kariaask

Sosialrettsgruppa på Juss-Buss har skrevet høring om kontroll av oppholdsstatus av NAV, ved søknad om økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester i NAV. Vi er kritiske til en slik uthuling av ansatte i forvaltningens taushetsplikt.

 

Les høringen her.

Sist endret 9. sep. 2014 11:26 av Karin Maria Svånå

Juss-Buss er kritiske til forslaget om at NAV må stille aktivitetskrav til alle som får sosialhjelp. Les Sosial-, Arbeid- og Trygderettsgruppas høringsuttalelse her.

Sist endret 14. okt. 2014 09:51 av Karin Maria Svånå

Dersom man blir urettmessig straffeforfulgt har man krav på fri rettshjelp. Et forslag som nylig har vært på høring innebærer å redusere antall timer advokatene blir betalt for å arbeide med slike saker, fra 8 timer til 4. Juss-Buss er kritiske til forslaget, blant annet fordi undersøkelser som Departementet viser til, kom frem til at advokatene gjenomsnittlig benytter 5,8 timer på en sak. Dette betyr at man oppfordrer til hastverksarbeid, og at Departementet bevisst vil underbetale mange advokater.

Les hele høringsuttaelsen her.

Sist endret 5. feb. 2015 13:31 av Magnus Skarvøy

Sosialrettsgruppa ved Juss-Buss har skrevet en høringsuttalelse vedrørende forslag til endring i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltning § 18. Høringen kan du lese her.

Sist endret 19. jan. 2015 10:21 av Magnus Skarvøy