print logo

Høyringsutsegn til forslag om endring i forskrift om sosiale tenester til personar utan fast butad i Noreg

Juss-Buss har skrevet høyringsutsegn til forslag om endringar i forskrift om sosiale tenester til personar utan fast bustad i Noreg. Vi støttar ikkje forslaget om å oppheve forskrifta § 4 andre ledd, då vi meinar dette vil forverre problemet ytterlegare. Juss-Buss er samd i forslaget om å presisere føresegna, men vi er ikkje einige i bakgrunnen for presiseringa eller utforminga av denne.

Les heile høyringsutsegnet her.

Publisert 7. nov. 2013 19:43 - Sist endret 7. nov. 2013 19:43