print logo

Høringer 2012

Sist endret 26. okt. 2012 13:11 av erlingfa
Sist endret 7. juni 2012 11:11 av Astrid Iversen
Sist endret 7. juni 2012 10:41 av Astrid Iversen
Sist endret 13. nov. 2012 18:36 av Astrid Iversen
Sist endret 3. okt. 2013 11:11 av marteeik

Juss-Buss har skrevet høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingsforskriften §§ 10-8 og 10-9 – heving av underholdskravet.Juss-Buss stiller seg negativ til forslaget om økt krav til underhold ved familieetablering. Det er verken nødvendig eller formålstjenlig å heve kravet til underhold ved familieetablering.

Resten av høringsuttalelsen kan du lese her.

Sist endret 13. nov. 2012 18:52 av Astrid Iversen