print logo

19.9.2011

Høringsutalelse om prøveløslatelse av utenlandske innsatte som utvises med varig innreiseforbud, og gjeninnsetting av utenlandske innsatte på reststraff ved ulovlig retur. 

Uttalelsen finner du her

Publisert 20. sep. 2011 10:31 - Sist endret 5. okt. 2011 11:25