Begrunnelser for, og vilkår ved bruk av isolasjon – en sammenlignende analyse av isolasjonshjemler i norsk rett.

Masteroppgaven er skrevet av Mina Rabo Lund-Roland. Den kan leses her. 

Publisert 25. jan. 2018 15:35 - Sist endret 3. feb. 2018 15:34