Høringer - Side 3

Publisert 15. mars 2011 11:44

Høringsuttalelse om endring av prioriteringsforskriften – Helsehjelp til personer som oppholder seg ulovlig i landet.

http://www.regjeringen.no/pages/14622672/JussBuss.pdf

Publisert 15. mars 2011 11:43

Høringsuttalelse om forskrift til straffegjennomføringsloven om behovskartlegging av domfelte

http://www.jussbuss.no/files/File/hoeringsuttalelse_forskrift_til_

straffegjennomfoeringsloven_om_behovsproeving_av_domfelte.pdf

Publisert 7. mars 2011 11:53
Publisert 6. mars 2011 15:33
Publisert 6. mars 2011 15:20
Publisert 6. mars 2011 15:00
Publisert 6. mars 2011 14:56
Publisert 6. mars 2011 14:49
Publisert 6. mars 2011 14:43
Publisert 6. mars 2011 13:48
Publisert 6. mars 2011 13:39
Publisert 6. mars 2011 13:35
Publisert 6. mars 2011 13:27
Publisert 6. mars 2011 13:12
Publisert 15. feb. 2011 13:26