Forslag til revisjon av forskrift om Husleietvistutvalget

Høsten 2015 foreslo Kommunal- og moderniseringsdepartementet at Husleietvistutvalget skulle slutte å forkynne dokumenter med rekommandert post eller brev med mottakskvittering. Juss-Buss stilte seg svært kritisk til å ofre partenes rettssikkerhet for denne effektiviseringsgevinsten. Les hele høringsuttalelsen her.

Publisert 7. mars 2016 12:00 - Sist endret 3. feb. 2018 15:34