Høringsuttalelse vedrørende barns inntekt og sosialstønad

Sosialrettsgruppa ved Juss-Buss har skrevet en høringsuttalelse vedrørende forslag til endring i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltning § 18. Høringen kan du lese her.

Publisert 5. feb. 2015 13:31 - Sist endret 3. feb. 2018 15:34