Høringsuttalelse om aktivitetsplikt ved sosialstønad

Juss-Buss er kritiske til forslaget om at NAV må stille aktivitetskrav til alle som får sosialhjelp. Les Sosial-, Arbeid- og Trygderettsgruppas høringsuttalelse her.

Publisert 9. sep. 2014 11:26 - Sist endret 3. feb. 2018 15:34