Publikasjoner

Jussbuss har utarbeidet en rekke brosjyrer, maler og informasjonsskriv innenfor de saksområdene vi jobber med. Alle disse finner du under brosjyrer i menyen til venstre.

Som ledd i vår rettspolitiske virksomhet skriver vi også en rekke høringssvar, som du finner under publikasjoner. Vi publiserer også gode masteroppgaver på våre rettsområder, og du finner også årsrapportene våre.