15.02.2013 - Juss-Buss' høringsuttalelse til rapport om soningsprogresjon, veien ut

Fengselsgruppa på Juss-Buss har skrevet høring om soningsprogresjon i kriminalomsorgen. Her har vi kommentert tiltak som er foreslått av en arbeidsgruppe nedsatt av Kriminalomsorgens Sentrale Forvaltning. Den omhandler blant annet hvordan man skal få fanger til å søke seg til fengsler med lavere sikkerhetsnivå og overgangsboliger.

Høringsuttalelsen kan du lese her

Publisert 8. mars 2013 12:53 - Sist endret 23. mars 2018 17:23