Forslag til endring i utlendingsforskriften – varighet av innreiseforbud

Regjeringen foreslår å innføre et tiårig innreiseforbud. I dag kan innreiseforbudet settes til to år, fem år eller varig. Juss-Buss frykter at innføringen av et tiårig innreiseforbud vil medføre en generell skjerpelse av reaksjonen i utvisningssaker, og at dette særlig vil ramme utlendinger med barn i Norge.

Publisert 15. apr. 2016 16:11 - Sist endret 3. feb. 2018 15:34