Høringsuttalelse om aktivitetsplikt ved sosialstønad

Juss-Buss er kritiske til forslaget om at NAV må stille aktivitetskrav til alle som får sosialhjelp. Les Sosial-, Arbeid- og Trygderettsgruppas høringsuttalelse her.

Publisert 3. feb. 2018 15:34 - Sist endret 23. mars 2018 17:22