JUSS-BUSS SØKER FIRE STUDENTER TIL SPENNENDE FORSKNINGSPROSJEKT

 

Juss-Buss planlegger å utføre en omfattende undersøkelse av rettshjelpsbehovet i det norske samfunnet i 2013. Vi søker i denne sammenheng fire engasjerte studenter til å gjennomføre analysearbeidet gjennom 60 studiepoengs masteravhandlinger.  Les mer her!

                       Søknadsfrist 15. november.

 

 

Juss-Buss har siden 1971 gitt gratis rettshjelp på de rettsområder hvor behovet for dette har vært størst: Et forskningsprosjekt som det vi nå ønsker å sette i gang, var også grunnlaget for oppstarten av Juss-Buss. Undersøkelsen i 1970 dannet utgangspunktet for en lang tradisjon med rettshjelpsundersøkelser, som er unike både i norsk og internasjonal sammenheng.

En ny rettshjelpsundersøkelse er nå nødvendig, fordi samfunnet stadig er i endring og behovet for rettshjelp er tilsvarende dynamisk. Å avdekke det sosiale behovet for rettshjelp og utviklingen av dette er viktig for at det skal treffes gode beslutninger på politisk nivå og at rettshjelpsorganisasjoner skal tilpasse seg behovet. Det er derfor av stor betydning å videreføre arbeidet som tidligere har blitt gjort, og at vi fortsetter å bidra til forskningsprosjekter med faglig tyngde.

Prosjektet gir kandidatene en enestående mulighet til å utføre et rettssosiologisk forskningsprosjekt med Juss-Buss’ unike perspektiv som hjelpemiddel. Juss-Buss vil sette av minst en måned fulltids drift til prosjektet i forbindelse med deltakelse i datainnsamlingen. Kandidatene vil i stor grad være deltakende i avgjørelsen av hvilke områder man ønsker å undersøke, og vil selv kunne utarbeide metode, formulere problemstilling og gjennomføre analysene selvstendig. Prosjektet gir 60 studiepoeng til hver og kvalifiserer til lån og stipend. Kandidatene vil få kontorplass og faglig oppfølgning ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi.

Juss-buss vil søke om stipend på nivå med vitenskapelige assistenter fra Justisdepartementet og andre instanser,. Søknader om pengestøtte vil kunne inngå som en del av oppgavene. Kandidatene må imidlertid være forberedt på at vi ikke får tilslag på søknader om pengestøtte.

Vi leter etter studenter som har:

  • Juridiske, eventuelt kriminologiske eller rettssosiologiske fag
  • Engasjement
  • Integritet
  • Gode faglige kvalifikasjoner
  • Gode samarbeidsevner

Karakterer er ikke av avgjørende betydning. Erfaring fra Juss-Buss vil tillegges vekt.

 

Søknadsfrist 15. november.

Kortfattet søknad og CV sendes Juss-Buss, ved daglig leder (leder@jussbuss.no). Referanser og attester er ønskelig.

Ved spørsmål, ta kontakt med Juss-Buss, ved daglig leder Marit Lomundal Sæther (leder@jussbuss.no, 92 80 64 54) eller faglig leder Olaf Halvorsen Rønning (o.h.ronning@jus.uio.no).

Undersøkelsen må ferdigstilles høst 2013.

Arbeidssted: Oslo

 

Publisert 16. okt. 2012 14:34 - Sist endret 23. mars 2018 17:23