Svært mange utenlandske arbeidstakere sliter med å få utbetalt lønn

Pressemelding fra Juss-buss, 16.10.2012

Juss-buss er et studentdrevet rettshjelpstiltak som yter gratis rettshjelp. Mange av klientene deres er utenlandske arbeidstakere. Med nedgangstider i Europa er det mange som kommer til Norge for å få arbeid, og flere av dem havner i useriøse arbeidsforhold. Så langt i år har Juss-buss fått 84 henvendelser fra utenlandske arbeidstakere som ikke får utbetalt penger de har krav på. Lønnskravene kan være på over 100 000 kr. Les videre her

Juss-buss er et studentdrevet rettshjelpstiltak som yter gratis rettshjelp. Mange av klientene deres er utenlandske arbeidstakere. Med nedgangstider i Europa er det mange som kommer til Norge for å få arbeid, og flere av dem havner i useriøse arbeidsforhold. Så langt i år har Juss-buss fått 84 henvendelser fra utenlandske arbeidstakere som ikke får utbetalt penger de har krav på. Lønnskravene kan være på over 100 000 kr.

” Vi mener disse sakene burde ha vært dekket av den offentlige rettshjelpsordningen, men de faller i dag utenfor. Regjeringen må endre lov om fri  rettshjelp, slik at disse utenlandske arbeidstakerne ikke blir fritt vilt for useriøse arbeidsgivere” sier Ole Drægni i arbeidsrettsgruppa på Juss-buss.

Offentlig rettshjelp ytes etter lov om fri rettshjelp. Det er avgrenset hvilke problemer man kan få hjelp med etter loven. Å drive inn lønn er ikke et av disse.

”Når det gjelder et så grunnleggende behov som inntekt er det uforståelig at det ikke omfattes av loven. Det bør ikke bero på frivillige studenters innsats at disse menneskene får lønnen de har opparbeidet seg.” avslutter Ole Drægni.

----------------------------------------------------------------------------------------

For mer informasjon, ta kontakt med Ole Drægni på arbeidsrettsgruppa på Juss-buss på tlf: 99 77 87 73 eller sag@jussbuss.no

Publisert 16. okt. 2012 14:17 - Sist endret 23. mars 2018 17:23