Sosialhjelpsmottakere som søppelplukkere?

Ulvhild Cecilie Mamelund og Mona Mjøen McKiernan på sosialrettsgruppa har skrevet pressemelding vedrørende FrP sitt forslag om å tvinge sosialhjelpsmottakere i Oslo til å plukke søppel. Saken er skrevet om på NRK sine nettsider.  Forslaget vil nesten uunngåelig føre til en ytterligere svekkelse av rettsikkerheten på sosialhjelpsfeltet, mener Juss-Buss.

Pressemeldingen kan leses her.

Publisert 24. nov. 2013 10:40 - Sist endret 23. mars 2018 17:23