Sosiale rettigheter - kun på papiret?

"Juss-Buss ser konkrete tilfeller på at papirløse i Norge ikke innvilges noen form for sosiale stønader, selv om de i bestemte tilfeller har krav på dette. Mye kan tyde på at både manglende kunnskap og for streng praktisering av regelverket er årsaken til dette. Vi ser også tilfeller der personer blir avvist i skranken hos NAV og ikke en gang får mulighet til å levere en søknad om økonomisk stønad."

Susanne Gallala fra sosial- og arbeidsrettsgruppa skrev en artikkel i Injuria 20. oktober. Les hele artikkelen her.

Publisert 31. okt. 2013 08:54 - Sist endret 23. mars 2018 17:23